Get Adobe Flash player

1.PROJEKT "PEŁNA REHABILITACJA"

Projekt „Pełna Rehabilitacja” powstał w ramach działalności Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA i jest współfinansowany ze środków PFRON. Stanowi odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, z różnych powodów pozbawionych szansy funkcjonowania w społeczeństwie.Projekt „Pełna Rehabilitacja” skierowany jest do Osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mieszkających na terenie gminy Kraków, nieaktywnych zawodowo i ma na celu zbudowanie u Nich świadomości siebie w relacjach społecznych (międzyludzkich). W konsekwencji zmiana postawy życiowej przekłada się na konkretne działania takie jak poszukiwanie pracy, otwarcie się na relacje z innymi ludźmi czy usamodzielnienie się.Nasz projekt działa w dwóch obszarach – Warsztaty i Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Korzystając ze sprzętu, który oferujemy, Użytkownik staje się potencjalnym Uczestnikiem Warsztatów.Zajęcia warsztatowe w dziesięcioosobowych grupach prowadzą specjaliści w zakresie psychologii i terapii zajęciowej, motywacji i zagadnień prawa.


Więcej informacji na temat projektu


2. PROJEKT STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ


Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 32 osób z niepełnosprawnością pozostających bez zatrudnienia ( 16 kobiet i 16 mężczyzn) głównie niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące reintegrację zawodową do grudnia 2012 r.


Projekt wykorzystuje 2 modele w zakresie aktywizacji zawodowej niepracujących osób niepełnosprawnych, wypracowany na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL: rezultat "model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" oraz "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej".
Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które realizują kolejne etapy aktywizacji. Pierwszym etapem aktywizacji były warsztaty aktywizacyjne, a także z autoprezentacji, wraz z prowadzonymi równolegle poradami psychologicznymi, doradztwem zawodowym oraz konsultacjami specjalistycznymi.

Warsztaty ceramiczne:

stanowią istotną rolę w przygotowaniu do podjęcia pracy. Oprócz umiejętności związanych z wyrobem ceramiki, zajęcia uczą systematyczności, dokładności, odpowiedzialności za powierzone zadanie, punktualności, czyli podstawowych umiejętności pracowniczych.


Warsztaty komputerowe:

głównym celem warsztatów w pracowni komputerowej jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobyciu nowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy i przydatnych w codziennym życiu. Komputer obecnie służy nie tylko do komunikacji z innymi, pozyskiwaniu informacji przez Internet, ale także do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego- robienia zakupów, przelewów bankowych czy rezerwacji biletów do kina. Ponadto takie umiejętności są niezbędne w poszukiwaniu pracy - znalezienie oferty, pozyskaniu informacji o pracodawcy, przesłaniu dokumentów aplikacyjnych. Bardzo często osoby niepełnosprawne ruchowo posiadają predyspozycje do pracy związanej z obsługą komputera. Kursy zawodowe podejmowane przez uczestników projektu, są wybierane zgodnie z preferencjami. Obejmują one średnio 50h dydaktycznych. Staże zawodowe są realizowane w miejscu zgodnym z obraną ścieżką zawodową i trwają 6 miesięcy.
Kursy zawodowe:

  • kadry i płace z elementami księgowości
  • marketing elektroniczny
  • rzemiosło artystyczne
  • projektowanie stron internetowych
  • pomoc kuchenna

W trakcie kursów zawodowych oraz staży uczestnikom przysługuje stypendium.


PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.


 Więcej informacji o projekcie Stawiam na Aktywność