Get Adobe Flash player

Problem aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczeństwa pojawia się od wielu lat.

Na różne sposoby i poprzez różne instytucje próbuje się go rozwiązywać. Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Klika" jest kolejnym takim etapem na drodze ku zdecydowanie większemu uczestnictwu osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie, zarówno społecznym jak i zawodowym. Z badań statystycznych wynika, że co pi±ta osoba w naszym kraju jest niepełnosprawna. To jest ogromna rzesza. Dlaczego więc wciąż tak mało widzimy tych ludzi na ulicach, w zakładach pracy, w biurach czy w placówkach kulturalnych? Odpowiedz jest prosta, gdyż większość z nich pozostaje przez większość swego życia w domach. Chociaż przyznać trzeba, że ta sytuacja powoli acz sukcesywnie się zmienia. Jest wiele powodów takiej sytuacji: ogólny brak informacji o możliwościach i dostępnych środkach do czynnego uczestniczenia niepełnosprawnych w życiu społecznym, kłopoty z transportem, z dojazdami czy wejściem do nieprzystosowanych budynku itp. Ale najczęstszym i najpoważniejszym powodem takiej sytuacji jest to, że osoby takie czują się często osamotnione, wyobcowane ze środowiska i bezwartościowe ze swoimi ułomnościami i ograniczeniami wśród ludzi zdrowych i sprawnych. W naszym Centrum  właśnie chcemy to zmieniać. Celem działalności naszego Centrum jest wyprowadzenie osób niepełnosprawnych z domów i pokazanie im, że są potrzebni.Mogą także więcej oczekiwać od życia, a przede wszystkim to, że s± pełnoprawnymi obywatelami państwa i mają prawo do pracy, jak i do korzystania z wszelkich dóbr i przywilejów przysługuj±cym nam wszystkim.Centrum świadczy swoje usługi nieodpłatne i wyłącznie na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Zapraszamy niniejszym wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszym Centrum.